اعضای هیات مدیره

شرکت پردیس اطلس پارس به عنوان مجری و بهره بردار مرکز خرید اطلس در سال89/12/22 به شماره 398253 به ثبت رسید. فعالیت شرکت در ابتدای سال 1390 آغاز گردید. مرکز اصلی شرکت در سال 1391 از تهران به تبریز منتقل و در تاریخ 91/2/10به شماره ثبت 33836 به ثبت رسید.پس از اجرای موفق مرکز خرید اطلس، این شرکت بهره‌برداری از این مرکز خرید را عهده دار شد. سهامداران این شرکت عبارتند از:شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام)
شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص)
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهام عام)
شرکت فناوران حفیظ سامانه  (سهامی خاص)
شرکت عمران اطلس ایرانیان (سهامی خاص)

اعضاء هیئت مدیره شرکت پردیس اطلس پارس شامل:

3 no image no image no image 1 2
سیروس فتح علیزاده عالی مراغه ای
رئیس هیئت مدیره
ابوالفضل کاردان
نائب رئیس هیئت مدیره
ابوالفضل بیگی
عضو هیئت مدیره
سید مصطفی نعمتی
عضو هیئت مدیره
اسمعیل اسداله زاده اقدم
عضو هیئت مدیره
حسین فروتنی
مدیر عامل

 

اطلس در یک نگاه