پلان طبقات

  • چهار طبقه پاركينگ اختصاصي و عمومي (6- تا 3-) با گنجايش 465 باب پاركينگ که نیاز فضای تجاری و خدماتی برای استفادۀ مهمانان و مراجعان مرکز منظور شده است.
  • 3 طبقه تجاری (GA تا GC ) با ورودي‌هاي غربي ، شرقي و شمال شرقي در کدهای ارتفاعی متفاوت از دیگر جاذبه های این مرکز بوده و شامل هایپرمارکت ، بانک و فروشگاه از برندهای مختلف می باشد.
    3 طبقۀ تجاری (اول تا سوم) شامل 45 باب فروشگاه از برندهای متفاوت می باشد.

 طبقۀ چهارم شامل 10 باب رستوران (فود كورت)، كافي‌شاپ، شهربازي كودكان است.

  • طبقۀ پنجم، يك باب رستوران (چندمنظوره)، سالن سرپوشيده و فضاي روباز است.
  • طبقۀ ششم نمایشگاهی به مساحت 1300 مترمربع است.
  • طبقات هفتم تا یازدهم شامل 80 واحد اداري و خدماتي ( دفاتر شركت‌هاي بازرگاني، خدماتي، مشاوران، كارخانه‌ها و... )است.

اطلس در یک نگاه